Đà Nẵng: UBND quận, huyện được phân quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất | Bất động sản

Đà Nẵng: UBND quận, huyện được phân quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất

 • Theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch TP. Đà Nẵng ban hành, UBND các quận, huyện sẽ có quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.

  Về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành. Với những đối tượng người có công với cách mạng được miễn, giảm tiền sử dụng đất đã nộp hồ sơ tại cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào thời điểm trước ngày Quyết định 25 có hiệu lực, thì Sở này phải có trách nhiệm kiểm tra và trình UBND TP. Đà Nẵng để ban hành Quyết định cho phép thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

  miễn, giảm tiền sử dụng đất
  Đà Nẵng phân cấp cho UBND các quận, huyện quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất
  đối với người có công với cách mạng. Ảnh minh họa

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện công tác hướng dẫn triển khai Quyết định; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất với đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định này cần phải được thực hiện thường xuyên; trong quá trình thực hiện quyết định, cần tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, hoặc phát sinh để báo cáo đề xuất UBND thành phố có phương hướng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

  Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở này nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng Cục Thuế thành phố bàn giao lại cho UBND các quận, huyện dữ liệu kết quả thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.

  Cục Thuế thành phố được giao nhiệm vụ hướng dẫn Chi cục Thuế của các quận, huyện trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc ban hành Quyết định về số tiền sử dụng đất được miễn, giảm dành cho đối tượng là người có công với cách mạng theo đúng quy định, đồng thời, gửi Quyết định đến các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng và Cục Thuế thành phố cùng UBND các xã, phường cũng như các cơ quan, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện.

  Thành phố giao UBND các quận, huyện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng là người có công với cách mạng theo đúng quy định, gửi Quyết định về các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế thành phố và Chi cục Thuế các quận, huyện, UBND các xã, phường cùng các cơ quan, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả thực các nội dung được phân cấp trước UBND TP. Đà Nẵng cũng như trước pháp luật.

  Từ ngày 1/6/2019, Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sẽ chính thức có hiệu lực.

  (Theo thoibaonganhang)
  (Trích Batdongsan.com.vn)
 • Tags: