286946
Liên Chiểu, Đà Nẵng
-
60 Triệu
280 m²
11/01/2019
25/02/2019
🔥ĐIỂM NÓNG NĂM 2019 TRÁI TIM LIÊN CHIỂU ,ĐÀ NẴNG BÙNG NỔ VỚI HÀNG LOẠT SIÊU DỰ ÁN LỚN ĐANG VÀ SẮP TRIỂN KHAI