Bán căn hộ cao cấp tại Phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bán
Căn hộ Cao cấp
Hồ Chí Minh
Bình Thạnh
Phường 28