Bán nhà trọ, phòng trọ tại Quận 7, Hồ Chí Minh

Bán
Nhà trọ, phòng trọ
Hồ Chí Minh
Quận 7