Bán nhà xưởng kho bãi tại Trung Lập Thượng, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bán
Nhà xưởng kho bãi
Hồ Chí Minh
Củ Chi
Trung Lập Thượng