Cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại Phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh

Cho thuê
Nhà trọ, phòng trọ
Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 16