Thanh tra việc quản lý, sử dụng, chuyển nhượng đất đai tại Vân Đồn | Bất động sản

Thanh tra việc quản lý, sử dụng, chuyển nhượng đất đai tại Vân Đồn

 • Ngày 12/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1501 về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Vân Đồn.

  thanh tra đất đai Vân Đồn
  UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1501 về thanh tra quản
  lý, sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai tại Vân Đồn. Ảnh minh họa

  Văn bản nêu rõ, thời gian vừa qua, thông tin báo chí phản ánh nhiều nội dung liên quan đến việc “thổi giá” đất và tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Vân Đồn. Trước thực tế đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra quản lý sử dụng đất đai tại Vân Đồn.

  Nội dung cụ thể như sau: “Thanh tra quản lý sử dụng đất của các dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị, trong đó tập trung vào tiến độ triển khai các dự án, việc tuân thủ các quy định điều kiện góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp ngân hàng…; Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản; Việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến quản lý sử dụng đất trên địa bàn của UBND huyện Vân Đồn.”

  UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, triển khai ngay và báo cáo kết quả thanh tra về UBND tỉnhtrước ngày 30/4/2019.

  Hải Nguyên

  (Theo Tuổi trẻ online)
 • Tags: