Bạc Liêu

Bạc Liêu nằm ở vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, là nơi giao thoa của nhiều nền Văn Hoá. Với quy mô dân số là 892.930 người (2021) và diện tích tự nhiên lên tới 2.669  km2  cùng nguồn lợi  thuỷ hải sản dồi dào đem lại cho Bạc Liêu vị trí thứ 39  về chỉ số GRDP bình quân đầu người. Theo thống kê, Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. 

Nhà đất cho thuê tại Bạc Liêu

Dự án tại Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Đang mở bán
Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Huyện Đông Hải, Bạc Liêu
Đang mở bán