Bất động sản Bạc Liêu

Bạc Liêu nằm ở vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, là nơi giao thoa của nhiều nền Văn Hoá. Với quy mô dân số là 892.930 người (2021) và diện tích tự nhiên lên tới 2.669  km2  cùng nguồn lợi  thuỷ hải sản dồi dào đem lại cho Bạc Liêu vị trí thứ 39  về chỉ số GRDP bình quân đầu người. Theo thống kê, Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. 

Dự án tại Bạc Liêu

Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Đang mở bán
Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Đông Hải, Bạc Liêu
Đang mở bán