Tìm kiếm bất động sản

Cho thuê Nhà đất tại Hà Nam

4 tin đăng

Thỏa thuận 3,212m2

Diện tích 3.212 m2 (22m x 146m), chưa xây nền và nhà xưởng, có khách thuê sẽ hoàn thành nền và xưởng sau 80 ngày theo yêu cầu đặt hàng...

Thỏa thuận 6,424m2

Diện tích 6424 m2 (44m x 146m), chưa xây nền và nhà xưởng, có khách thuê sẽ hoàn thành nền và xưởng sau 80 ngày theo yêu cầu đặt hàng...

Thỏa thuận 1,524m2

Diện tích 1.524 m2 (22m x 69,3 m), đã sẵn nhà xưởng, khách thuê có thể vào luôn. (Giá thuê: từ 75.000 VNĐ đến 84.000 VNĐ/m2/tháng, có...

Thỏa thuận 3,344m2

Diện tích 3.344 m2 (22m x 152m), đã thi công nền, móng nhà xưởng và mương thoát nước mưa, nhưng chưa xây xưởng, có khách thuê sẽ hoàn...