Quy mô thị trường bất động sản Việt Nam có thể đạt mức 1.232 tỷ USD vào năm 2030

10:35 08/09/2021

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam với đề tài “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - vai trò và khuyến nghị chính sách”, trong giai đoạn từ 2020 - 2030, quy mô tài sản bất động sản (BĐS) sẽ tăng từ 205,26 tỷ USD lên 1.232,29 tỷ USD, chiếm 22% GDP của cả nước.

quy-mo-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-co-the-dat-muc-1232-ty-usd-vao-nam-2030

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả, đóng góp của thị trường BĐS (tính toán theo nghĩa mở rộng và ISIC) trên tổng GDP của cả nền kinh tế nước ta năm 2019 là 7,62%, cao hơn mức mà Tổng cục Thống kê đưa ra là 4,51%. Tỷ trọng BĐS đóng góp vào tổng giá trị gia tăng của khu vực doanh nghiệp trong vòng 4 năm giai đoạn 2016 – 2020 là khoảng 14,88%.

Nghiên cứu cũng cho thấy, BĐS cũng có khả năng lan rộng đến hơn 40 lĩnh vực quan trọng khác nhau của nền kinh tế, đặc biệt là những ngành có mối liên hệ trực tiếp như công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, lưu trú – ăn uống, du lịch và tài chính – ngân hàng... 

Điều này cho thấy, khi nhu cầu sử dụng cuối cùng (final demand) của ngành BĐS mở rộng tăng thêm 1 tỷ đồng thì sẽ thúc đẩy giá trị sản xuất của các ngành còn lại là 0,772 tỷ đồng và giúp kích thích giá trị tăng thêm là 0,191 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh BĐS theo ISIC nếu nhu cầu cuối cùng tăng thêm 1 tỷ đồng sẽ kích thích lan tỏa đến giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm lần lượt là 0,402 tỷ đồng và 0,12 tỷ đồng. 

Trong trường hợp giá trị sản xuất của nhóm ngành BĐS có sự sụt giảm 10%, GDP sẽ giảm 1,247%; theo đó, ngành chịu ảnh hưởng mạnh nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khi phải chịu sụt giảm tới 0,861%, tiếp theo đó là các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; du lịch; dịch vụ khác; Công nghiệp khai thác phải chịu sự sụt giảm lần lượt là 0,366%, 0,352%, 0,348%, 0,210%,...

Đề tài nghiên cứu trên cũng đã tiến hành lượng hóa quy mô tài sản BĐS của Việt Nam trong vòng 10 năm tới, giai đoạn 2020 - 2030. Cụ thể, năm 2020, tỷ trọng BĐS/tổng tài sản toàn nền kinh tế là 205,26 tỷ USD/986,82 tỷ USD (tương đương 20,8%); năm 2025 là 462,7 tỷ USD/2.183,09 tỷ USD (tương đương 21,2%) và đến năm 2030 là 1.232,29 tỷ USD/5.601,31 tỷ USD (tương đương 22,0%).

Cuối cùng, nhóm tác giả cũng đưa ra Dự báo tình hình thị trường BĐS Việt Nam đến 2030 và đề xuất một số kiến nghị chính sách, giải pháp nhằm phát huy vai trò thị trường BĐS trong nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, nhóm giải pháp cấp thiết cần thực hiện ngay bao gồm: Về hoàn thiện thể chế và thủ tục hành chính; Về lĩnh vực thuế; Về tín dụng; Về tiền ký quỹ dự án đầu tư; Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Bên cạnh đó, nhóm giải pháp trung và dài hạn bao gồm: Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách; Nhóm giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng; Nhóm giải pháp về quản lý và quy hoạch; Nhóm giải pháp về chính sách tài chính (thuế, phí) BĐS; Nhóm giải pháp về tài chính; Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng gắn với việc khai thác thông tin, kết quả từ việc thống kê và nghiên cứu, 3 phân tích thông tin về thị trường BĐS; Nhóm giải pháp thông tin dữ liệu, công nghệ số; Nhóm giải pháp về chính sách ưu đãi trong kinh doanh BĐS; Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực các thành phần tham gia thị trường; Nhóm giải pháp nhằm ổn định thị trường BĐS và giảm thiểu chi phí nhà ở trung và dài hạn. 

Trong giai đoạn đất nước thực hiện công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu năm 2045, Việt Nam trở thành đất nước phát triển thịnh vượng, có thu nhập cao thì việc thúc đẩy phát triển thị trường BĐS là hoàn toàn phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển nền kinh tế của quốc gia – coi công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch là những ngành mũi nhọn và chú trọng nâng cao chất lượng, năng suất ngành nông nghiệp bằng việc sử dụng công nghệ cao áp dụng mô hình sản xuất quy mô lớn – điều kiện, mục tiêu và phương thức để BĐS nông nghiệp phát triển.

Theo Nam Anh (cafef.vn)