Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 07/2021

Tin đăng của Đoàn Minh Quân

11.8 tỷ 80m2
4.8 tỷ 56m2
6.8 tỷ 42m2
25.5 tỷ 208m2
18 tỷ 125m2
3.7 tỷ 35m2
5.5 tỷ 65m2
4.3 tỷ 44m2
2.7 tỷ 38m2
11.3 tỷ 104m2
2.5 tỷ 36m2
11.7 tỷ 120m2
4.1 tỷ 60m2
8.5 tỷ 93m2
8.1 tỷ 90m2
3.8 tỷ 55m2
9.7 tỷ 125m2
9.7 tỷ 125m2
4.85 tỷ 56m2
6.5 tỷ 48m2
9.1 triệu 52m2
7.2 tỷ 52m2
14.5 tỷ 95m2
13 tỷ 100m2
5.2 tỷ 64m2
15.5 tỷ 96m2
7.5 tỷ 72m2
8.8 tỷ 85m2
9.8 tỷ 85m2
7.3 tỷ 60m2
3.99 tỷ 60m2
7.6 tỷ 96m2
10.4 tỷ 72m2
9.8 tỷ 64m2
11.2 tỷ 96m2
26.5 tỷ 135m2
5.45 tỷ 48m2
Thỏa thuận 80m2
4.98 tỷ 48m2
4.35 tỷ 48m2
4.45 tỷ 44m2
16.3 tỷ 120m2
5.1 tỷ 95m2
4.3 tỷ 40m2
6.99 tỷ 52m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.