Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 07/2021

Tin đăng của Đoàn Minh Quân

9.8 tỷ 64m2
11.2 tỷ 96m2
26.5 tỷ 135m2
5.45 tỷ 48m2
Thỏa thuận 80m2
4.98 tỷ 48m2
4.35 tỷ 48m2
4.45 tỷ 44m2
16.3 tỷ 120m2
5.1 tỷ 95m2
4.3 tỷ 40m2
6.99 tỷ 52m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.