Hải Phòng

Bán nhà đất tại Hải Phòng

 • 5.34 tỷ
 • 83.4 m2
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 870 triệu
 • 50 m2
 • 2 PN
 • 1 WC
 • Quận Kiến An, Hải Phòng
 • 180 m2
 • Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
 • 201 tỷ
 • 65 m2
 • 2 PN
 • 2 WC
 • Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • 10.20 tỷ
 • 450 m2
 • 9 PN
 • Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
 • 2.78 tỷ
 • 150 m2
 • Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
 • 2.05 tỷ
 • 80 m2
 • Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
 • 6.73 tỷ
 • 149.5 m2
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 2.06 tỷ
 • 84.1 m2
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 3.90 tỷ
 • 60 m2
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 4.47 tỷ
 • 95 m2
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 1.76 tỷ
 • 93.2 m2
 • Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cho thuê nhà đất tại Hải Phòng

 • 3.20 triệu / tháng
 • 35 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 10 triệu / tháng
 • 200 m2
 • Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • 8 triệu / tháng
 • 35 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
 • Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • 9 triệu / tháng
 • 35 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
 • Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • 25 triệu / tháng
 • 60 m2
 • 9 PN
 • 7 WC
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 6 triệu / tháng
 • 30 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
 • Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • 25 triệu / tháng
 • 105 m2
 • 5 PN
 • 5 WC
 • Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • 25 triệu / tháng
 • 75 m2
 • 5 PN
 • 5 WC
 • Quận Lê Chân, Hải Phòng
 • 40 triệu / tháng
 • 112 m2
 • 8 PN
 • 7 WC
 • Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • 4.50 triệu / tháng
 • 35 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
 • Quận Hải An, Hải Phòng
 • 12 triệu / tháng
 • 68 m2
 • 2 PN
 • 2 WC
 • Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • 900 nghìn / tháng
 • 20 m2
 • Quận Ngô Quyền, Hải Phòng