Hồ sơ

  • Tham gia: 12/2022

Tin đăng của Kiều Oanh

4.5 triệu /tháng 53m2
6.5 triệu /tháng 70m2
7 triệu /tháng 70m2
5.5 triệu /tháng
7.5 triệu /tháng 70m2
Thỏa thuận
7.5 triệu /tháng 70m2
7.5 triệu /tháng 70m2
6.5 triệu /tháng 63m2
7 triệu /tháng 70m2
7 triệu /tháng 70m2
32 triệu /tháng 170m2
9 triệu /tháng 90m2
Thỏa thuận 70m2
5 triệu /tháng 70m2
8 triệu /tháng 100m2
5.5 triệu /tháng 70m2
1.8 tỷ 53m2
5 triệu /tháng 70m2
5.5 triệu /tháng 70m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.