Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 05/2022

Tin đăng của Lê Trường

6.4 tỷ 150m2
6.46 tỷ 150m2
6.46 tỷ 150m2
8.67 tỷ 212m2
7.25 tỷ 120m2
2.16 tỷ 180m2
4.22 tỷ 73m2
6.96 tỷ 150m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.