Nguyễn Đức

Tin đăng của Nguyễn Đức

  • 990 triệu
  • 235.5 m2
  • Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.