Tin đăng của Nguyễn Duy Hiếu

  • 6.75 tỷ
  • 60 m2
  • 4 PN
  • Quận Hoàng Mai, Hà Nội
  • 3.75 tỷ
  • 47 m2
  • 4 PN
  • Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.