Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 06/2022

Tin đăng của nguyendao991

222 triệu 1,310m2
Thỏa thuận 1,112m2
Thỏa thuận 936m2
Thỏa thuận 888m2
Thỏa thuận 2,769m2
Thỏa thuận 954m2
Thỏa thuận 499m2
Thỏa thuận 577m2
Thỏa thuận 300m2
Thỏa thuận 300m2
Thỏa thuận 300m2
Thỏa thuận 250m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.