Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 05/2022

Tin đăng của Nguyễn Quách Tú Linh

900 triệu 1,288m2
Thỏa thuận 341m2
2 tỷ 125m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.