Hồ sơ

Tin đăng của Nguyễn Minh

17.5 tỷ 184m2
2750000 tỷ 60m2
2100000000 tỷ 110m2
5400000000 tỷ 100m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.