Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 08/2022

Tin đăng của Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Thỏa thuận 80m2
6 tỷ 273m2
7.8 tỷ 273m2
7.8 tỷ 273m2
Thỏa thuận
6.8 tỷ 112m2
6.8 tỷ 112m2
Thỏa thuận 105,119m2
Thỏa thuận 119m2
Thỏa thuận
6.7 tỷ /tháng 135m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.