Hồ sơ

  • Tham gia: 05/2023

Tin đăng của Phạm Minh Phát

Thỏa thuận 50m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận 43m2
Thỏa thuận 28m2
Thỏa thuận 28m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận 29m2
Thỏa thuận 26m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận 339m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận 60m2
Thỏa thuận 28m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.