Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 05/2022

Tin đăng của Phạm Quốc Hoàn

12.8 tỷ 77m2
2.34 tỷ 123m2
1.5 tỷ 107m2
1.5 tỷ 107m2
2.25 tỷ 82m2
13.65 tỷ 104m2
390 triệu 1,000m2
13.65 tỷ 104m2
13.65 tỷ 104m2
Thỏa thuận 1,000m2
390 triệu 1,000m2
Thỏa thuận
900 triệu 180m2
900 triệu 180m2
800 triệu 2,200m2
2.35 tỷ 2m2
2.2 tỷ 3,096m2
5.9 tỷ 98m2
Thỏa thuận 83m2
870 triệu 252m2
4.9 tỷ 130m2
625 triệu 110m2
950 triệu 8,078m2
3.08 tỷ 293m2
Thỏa thuận 56m2
3.2 tỷ 73m2
790 triệu 231m2
2.2 tỷ 3,096m2
4.2 tỷ 546m2
920 triệu 124m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.