Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 06/2022

Tin đăng của songocu8986

2.45 tỷ 78m2
10 triệu /tháng 112m2
2.4 triệu /tháng 16m2
12 triệu /tháng 51m2
8 tỷ 110m2
4.5 tỷ 65m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.