BATDONGSAN.VN TÀI TRỢ NGÀY HỘI KẾT NỐI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 63 TỈNH/THÀNH PHỐ

08:59 29/08/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Tiếp thị Bất động sản Việt Nam là đơn vị Quản trị Cổng thông tin Bất động sản trực tuyến Batdongsan.vn đã nghiên cứu và đưa ra Mô hình “Liên minh Môi giới Bất động sản Online toàn quốc” như là một Mô hình Tiếp thị và Môi giới Bất động sản mới nhằm tăng hiệu quả cho các Nhà môi giới Bất động tại 63 Tỉnh/Thành trên địa bàn toàn quốc.

moi-gioi-tai-thanh-hoa

MỤC ĐÍCH CHUNG:

- Nhu cầu Thông tin: Đáp ứng nhu cầu Thông tin và Phát triển Thị trường Kinh doanh Bất động sản đang ngày càng sôi động tại các Tỉnh/Thành toàn quốc.

- Sân chơi Chuyên nghiệp: Góp phần tạo ra Sân chơi chuyên nghiệp và hỗ trợ các Nhà Môi giới Bất động sản ở các Tỉnh/Thành toàn quốc có thể Liên kết Hợp tác và Chia sẻ Thông tin để thúc đẩy việc Kinh doanh và Bán hàng được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

- Chuyên môn hóa và Địa phương hóa: Gián tiếp thúc đẩy quá trình Chuyên môn hóa và Địa phương hóa trong nghiệp vụ Môi giới và Tư vấn Bất động sản của đội ngũ những người làm Nghề Môi giới, qua đó giúp họ xây dựng Thương hiệu, mở rộng Quan hệ, tăng hiệu quả hoạt động.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI:

ra-mat-van-phong-moi-gioi-tai-thanh-hoa

ra-mat-van-phong-bat-dong-san-tai-thanh-hoa

le-ra-mat-bat-dong-san-tai-thanh-hoa

ra-mat-van-phong-bat-dong-san-tai-thanh-hoa