Hơn 95 tỷ đồng lập quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040

10:12 10/02/2022

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TPHCM với diện tích 2.095km2 và khu vực biển Cần Giờ.

Mục tiêu đề ra là điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TPHCM, hướng tới phát triển TPHCM trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

TPHCM cũng đặt mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, an ninh quốc phòng. Công tác lập đồ án sẽ hoàn thành vào cuối quý 3-2022. Tổng dự toán chi phí hơn 95 tỷ đồng.

KHÁNH CHÂU