Sẽ đấu giá lô đất hơn 21 ha thuộc khu vực Mũi Nghinh Phong ở Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản thống nhất thời gian Kế hoạch thực hiện các thủ tục đấu giá khu đất 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP Vũng Tàu vào tháng 9/2022.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND TP Vũng Tàu và các sở ngành liên quan lập thủ tục đấu thầu thuê đơn vị tư vấn, lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lập hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định.

Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đấu giá lô đất 21,7 ha thuộc khu vực Mũi Nghinh Phong. Ảnh: baobariavungtau.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định đấu giá; xây dựng giá đất khởi điểm và trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức đấu giá. Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp các tồn tại, vướng mắc, phát sinh (nếu có). Báo cáo UBND tỉnh đình kì vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh) các sở ngành có liên quan tổng hợp tiến độ thực hiện dự án đấu giá khu đất 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong vào báo cáo chung các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai


Tin liên quan

Tin mới