Tăng cường quản lý đấu giá tài sản trên địa bàn Lâm Đồng

Không đặt thêm yêu cầu, điều kiện; không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, cản trở người có nhu cầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá - Văn bản Sở Tư pháp Lâm Đồng gửi các tổ chức đấu giá...

ảnh minh họa.

Theo đó, nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (ĐGTS) trên địa bàn, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức ĐGTS tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương.

Thứ nhất, thông báo công khai việc ĐGTS đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản. Không để xảy ra tình trạng không đăng hoặc đăng báo công khai không đúng quy định trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS như: đăng không đủ số lần, không đúng thời gian theo quy định; thông tin về tài sản đấu giá không đầy đủ, không đúng thực tế…

Thứ hai, tổ chức ĐGTS không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Thứ ba, các tổ chức ĐGTS tuân thủ đúng các quy định về bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, đảm bảo đúng bản chất của việc đấu giá tài sản.

Không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, cản trở người có nhu cầu tham gia đấu giá trong việc mua, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như: Đã có văn bản thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ nhưng thực tế vẫn tiếp nhận của một số tổ chức, cá nhân; không bán ngay hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá đến mua mà yêu cầu xem tài sản trước; bán giới hạn số lượng hồ sơ trong ngày; bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá ngoài giờ hành chính, không liên tục…

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức ĐGTS nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo về Sở Tư pháp nếu có khó khăn, vướng mắc để kịp thời được hướng dẫn tháo gỡ. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tùng Dương


Tin liên quan

Tin mới