Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở cần lưu ý một số quy định mới

Theo Hướng dẫn 32/HD-VKSTC, khi giải quyết các trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tranh chấp quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu nhà gắn liền với QSDĐ, cần phải lưu ý một số nội dung mới.

04/09/21 09:30 GMT+71 liên quanGốc

Theo Hướng dẫn 32/HD-VKSTC, khi giải quyết các trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tranh chấp quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu nhà gắn liền với QSDĐ, cần phải lưu ý một số nội dung mới.

Lộc Liên

 

Tin liên quan

Tin mới