Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc: #Nhà

  • Môi giới khu vực: Hòa Bình

  • Tham gia: 10/2021

Tin đăng của Trúc

18 triệu /tháng 200m2
40 triệu /tháng 200m2
17 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
8 triệu /tháng 100m2
11 triệu /tháng 100m2
15 triệu /tháng 100m2
23 triệu /tháng 100m2
23 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 80m2
30 triệu /tháng 180m2
120 triệu /tháng 1,500m2
25 triệu /tháng 160m2
12 triệu /tháng 80m2
25 triệu /tháng 160m2
13 triệu /tháng 60m2
10 triệu /tháng 80m2
18 triệu /tháng 200m2
15 triệu /tháng 80m2
13 triệu /tháng 80m2
4500 tỷ 66m2
25 triệu /tháng 203m2
30 triệu /tháng 100m2
18 triệu /tháng 100m2
18 triệu /tháng 90m2
16 triệu /tháng 100m2
16 triệu /tháng 100m2
35 triệu /tháng 100m2
95 triệu /tháng 100m2
34 triệu /tháng 800m2
34 triệu /tháng 800m2
25 triệu /tháng 150m2
25 triệu /tháng 150m2
12 triệu /tháng 100m2
12 triệu /tháng 100m2
14 triệu /tháng 100m2
14 triệu /tháng 100m2
35 triệu /tháng 350m2
30 triệu /tháng 200m2
21 triệu /tháng 80m2
35 triệu /tháng 126m2
17 triệu /tháng 100m2
15 triệu /tháng 80m2
22 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 200m2
15 triệu 100m2
20 triệu /tháng 120m2
15 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
97 triệu /tháng 990m2
10 triệu /tháng 100m2
15 triệu /tháng 80m2
18 triệu /tháng 100m2
45 triệu /tháng 50m2
45 triệu /tháng 50m2
45 triệu /tháng 160m2
17 triệu /tháng 100m2
11 triệu /tháng 50m2
30 triệu /tháng 80m2
18 triệu /tháng 100m2
13 triệu /tháng 80m2
45 triệu /tháng 200m2
27 triệu /tháng 160m2
50 triệu /tháng 100m2
50 triệu /tháng 100m2
26 triệu /tháng 80m2
25 triệu /tháng 10m2
15 triệu /tháng 80m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận
20 triệu /tháng 100m2
Thỏa thuận 100m2
7 triệu /tháng 90m2
Thỏa thuận
35 triệu /tháng 100m2
15 triệu /tháng 80m2
20 triệu /tháng 240m2
20 triệu /tháng 240m2
18 triệu /tháng 32m2
50 triệu /tháng 1,000m2
8 triệu /tháng 50m2
15 triệu /tháng 80m2
15 triệu /tháng 80m2
30 triệu /tháng 200m2
20 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 100m2
38 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 80m2
30 triệu /tháng 80m2
Thỏa thuận 100m2
32 triệu /tháng 200m2
38 triệu /tháng 300m2
28 triệu 80m2
20 triệu /tháng 100m2
12 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 80m2
30 triệu /tháng 80m2
25 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 100m2
60 triệu /tháng 200m2
26 triệu /tháng 120m2
11 triệu /tháng 80m2
22 triệu /tháng 80m2
30 triệu /tháng 100m2
26 triệu /tháng 100m2
32 triệu /tháng 100m2
28 triệu /tháng 100m2
55 triệu /tháng 200m2
55 triệu /tháng 200m2
55 triệu /tháng 200m2
35 triệu /tháng 100m2
35 triệu /tháng 100m2
35 triệu /tháng 100m2
27 triệu /tháng 100m2
27 triệu /tháng 100m2
27 triệu /tháng 100m2
55 triệu /tháng 400m2
55 triệu /tháng 400m2
Thỏa thuận 1,000m2
Thỏa thuận 1,000m2
30 triệu /tháng 100m2
10 triệu /tháng 100m2
18 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
15 triệu /tháng 100m2
13 triệu /tháng 100m2
15 triệu /tháng 80m2
12 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
60 triệu /tháng 1,000m2
25 triệu /tháng 100m2
17 triệu /tháng 200m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.