Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc: #Nhà

  • Môi giới khu vực: Hòa Bình

  • Tham gia: 10/2021

Tin đăng của Trúc

35 triệu /tháng
50 triệu /tháng
15 triệu /tháng
27 tỷ
10 triệu /tháng
15 triệu /tháng 80m2
18 triệu /tháng 80m2
20 triệu /tháng
15 triệu /tháng
25 triệu /tháng
22000 tỷ /tháng
50000 tỷ /tháng
9300000000 tỷ 100m2
25000 tỷ /tháng
15 triệu /tháng 80m2
14 triệu /tháng
25000 tỷ /tháng
23 triệu /tháng
Thỏa thuận
30 triệu /tháng
12500000000 tỷ
25 triệu /tháng
20000 tỷ /tháng
18000 tỷ /tháng
20 triệu /tháng 80m2
45 triệu /tháng
35 triệu /tháng 100m2
20 triệu /tháng 100m2
23 triệu /tháng 100m2
25 triệu /tháng 120m2
45 triệu /tháng
20 triệu /tháng 80m2
8 triệu /tháng
8 triệu /tháng 50m2
50 triệu /tháng
25 triệu /tháng 100m2
11 tỷ 100m2
25000 tỷ /tháng
5800000000 tỷ
40000 tỷ /tháng
25 triệu /tháng
11 triệu /tháng
35 triệu /tháng
60 triệu /tháng 200m2
17 triệu /tháng 100m2
160 triệu /tháng
24 triệu /tháng
10000 tỷ /tháng 100m2
30000 tỷ /tháng 120m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận
11 triệu /tháng 52m2
12 triệu /tháng 80m2
Thỏa thuận
14 triệu /tháng 100m2
35 triệu /tháng 300m2
7 triệu /tháng 50m2
Thỏa thuận
120 triệu /tháng
14 triệu /tháng 120m2
Thỏa thuận
12 triệu /tháng
Thỏa thuận
15 triệu /tháng 80m2
Thỏa thuận
25000 tỷ /tháng
Thỏa thuận
Thỏa thuận
20000 tỷ /tháng
Thỏa thuận
18 triệu /tháng
30 triệu /tháng
45 triệu /tháng
Thỏa thuận
15 triệu /tháng
30 triệu /tháng
13 triệu /tháng
30 triệu /tháng
18 triệu /tháng
15 triệu /tháng
12 triệu /tháng
18 triệu /tháng
25 triệu /tháng
Thỏa thuận
26 triệu /tháng
28 triệu /tháng
65 triệu /tháng
13 triệu /tháng
22 triệu /tháng
13 triệu /tháng
25000 tỷ /tháng 100m2
25 triệu /tháng 170m2
27 triệu /tháng 80m2
65 triệu /tháng
60 triệu /tháng
13 triệu /tháng
30 triệu /tháng
120 triệu /tháng
14 triệu /tháng 80m2
40 triệu /tháng
25 triệu /tháng 100m2
16 triệu /tháng 100m2
3.1 tỷ 50m2
22 triệu /tháng 200m2
16 triệu /tháng 100m2
18 triệu /tháng
50 triệu /tháng
25 triệu /tháng 100m2
12 triệu /tháng 80m2
10 tỷ 80m2
13 triệu /tháng 100m2
30 triệu /tháng
14 triệu /tháng 80m2
20 triệu /tháng
25 triệu /tháng
25 triệu /tháng 120m2
55 triệu /tháng 100m2
17 triệu /tháng 100m2
13 triệu /tháng 120m2
Thỏa thuận
12 triệu /tháng 100m2
32 triệu /tháng 100m2
Thỏa thuận
32 triệu /tháng 100m2
100 triệu /tháng 400m2
7.6 tỷ /tháng 200m2
12.5 tỷ 100m2
14 triệu /tháng 100m2
Thỏa thuận
12 triệu /tháng 100m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.