Hồ sơ

  • Môi giới khu vực: Hải Dương

  • Tham gia: 05/2023

Tin đăng của vũ thanh tùng

500 triệu 200m2
2.7 tỷ 510m2
8 tỷ 1,835m2
1000 triệu 100m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.