Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 05/2022

Tin đăng của Lê Thương

1.8 tỷ 503m2
450 triệu 125m2
1.4 tỷ 200m2
1.25 tỷ 500m2
670 triệu 140m2
1.29 tỷ 548m2
600 triệu 160m2
850 triệu 155m2
320 triệu 1,000m2
1.4 tỷ 533m2
480000 tỷ 250m2
530 triệu 1,400m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.