Tìm kiếm bất động sản

Cho thuê BĐS khác

1 tin đăng

Thỏa thuận 6,033m2

Gia đình có việc phải về mỹ. Cho thuê lại toàn bộ đất và nhà hàng. Dài hạn 10 năm - 5 năm - 3 năm. Giá TL ĐC: CẦU MỚI CAM LÂM ,...