Hồ sơ

  • Tham gia: 10/2022

Tin đăng của Ngô Thị Trúc Mai

Thỏa thuận 37m2
1.69 tỷ 33m2
1.69 tỷ 33m2
1.65 tỷ 33m2
1.6 tỷ 30m2
1.45 tỷ 33m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.