Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc:

  • Tham gia: 09/2022

Tin đăng của Nguyễn Đình Văn

3.15 tỷ 102m2
3.45 tỷ 150m2
2.58 tỷ 65m2
5.75 tỷ 150m2
2.39 tỷ 104m2
3.14 tỷ 123m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.