Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung

Thông tin chủ đầu tư

Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung được thành lập ngày 04/07/2007 theo giấy phép kinh doanh số 0400578412, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 14/4/2011 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

Các hoạt động chính

- Đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao)

Các dự án Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung đã thực hiện:

- Khu đô thị Phước Lý, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

- Khu đô thị Yên Thế Bắc Sơn, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Dự án thuộc chủ đầu tư

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.