Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương

Thông tin chủ đầu tư

Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương (Indochina Real Estate Development Investment Corporation) có tên giao dịch là IC REAL CORP đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

Dự án thuộc chủ đầu tư

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.