Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô

Thông tin chủ đầu tư

Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty được mở tài khoản tại các ngân hàng.

Xổ số Kiến thiết Thủ Đô đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty được UBND TP Hà Nội phê chuẩn. Công ty luôn chấp hành đúng các quy định cũng như hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội và pháp luật của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Vốn là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đặc thù gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xã hội, Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô đã từng bước hình thành và phát triển cùng với sự hội nhập đi lên của đất nước.
 

Dự án thuộc chủ đầu tư

Cầu Giấy, Hà Nội

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.