Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc: #Nhà

  • Môi giới khu vực: TP Hồ Chí Minh

  • Sống tại: TP. Hồ Chí Minh

  • Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

  • Tham gia: 05/2023

Tin đăng của Phạm Minh Đại

Thỏa thuận 40m2
Thỏa thuận 28m2
Thỏa thuận 15m2
Thỏa thuận 33m2
Thỏa thuận 33m2
Thỏa thuận 44m2
Thỏa thuận 18m2
Thỏa thuận 24m2
Thỏa thuận 26m2
Thỏa thuận 76m2
Thỏa thuận 50m2
Thỏa thuận 35m2
Thỏa thuận 36m2
Thỏa thuận 56m2
Thỏa thuận 24m2
Thỏa thuận 18m2
Thỏa thuận 17m2
Thỏa thuận 21m2
Thỏa thuận 52m2
Thỏa thuận 37m2
Thỏa thuận 56m2
Thỏa thuận 32m2
Thỏa thuận 37m2
Thỏa thuận 35m2
Thỏa thuận 40m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.