Hồ sơ

Tin đăng của Võ Khánh Đạt

2.95 tỷ 1,057m2
3179.25 tỷ 2,355m2
3.4 tỷ 426m2
7.79 tỷ 3,115m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.