Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc: #Nhà

  • Môi giới khu vực: Đà Nẵng

  • Tham gia: 05/2022

Tin đăng của Lê Hữu Trác

12 tỷ 7,255m2
6 tỷ 70m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.