Hồ sơ

Tin đăng của nguyễn công tranh

130 triệu /tháng 1,368m2
250 triệu /tháng 7,750m2
1.36 tỷ /tháng 23,400m2
270 triệu /tháng 3,700m2
350 triệu /tháng 4,000m2
Thỏa thuận 14,500m2
Thỏa thuận 14,500m2
400 triệu /tháng 5,000m2
400 triệu /tháng 5,000m2
150 triệu /tháng 6,500m2
500 triệu /tháng 5,000m2
500 triệu /tháng 5,000m2
30 triệu /tháng 500m2
65 triệu /tháng 150m2
450 triệu /tháng 6,200m2
120 triệu /tháng 3,500m2
375 nghìn /tháng 2,000m2
460 nghìn /tháng 3,000m2
460 nghìn /tháng 3,000m2
35 nghìn /tháng 25,000m2
35 nghìn /tháng 25,000m2
275 triệu /tháng 1,100m2
375 triệu /tháng 1,000m2
275 triệu /tháng 11,000m2
168 triệu /tháng 1,000m2
15 triệu /tháng 800m2
200 triệu /tháng 627m2
93 triệu /tháng 10,000m2
160 triệu /tháng 1,600m2
456 triệu /tháng 6,000m2
200 triệu /tháng 800m2
100 triệu /tháng 5,000m2
95 nghìn /tháng 6,000m2
80 triệu /tháng 4,000m2
60 triệu /tháng 20,000m2
5 triệu /tháng 100m2
150 tỷ 20,000m2
12 tỷ 2,800m2
150 tỷ 20,000m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.