Công ty CP Đầu tư Asia Land

Thông tin sàn giao dịch

Công ty CP Đầu tư Asia Land là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, QSD đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.