Công ty CP Đầu tư Thương mại Hà Nội Xanh

Thông tin sàn giao dịch

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hà Nội Xanh được tách ra từ Công ty CP ĐT Thương mại hà Nội Xanh từ ngày 08 / 11 / 2016. Công Ty CP ĐT và TM DV Hà Nội Xanh (Công ty Hà Nội Xanh) hiện nay đang là chủ đầu tư của 05 tầng thương mại của Dự án Golden Palace, 02 siêu thị và 01 trang trại.

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm:
- Xây dựng;
- Kinh doanh, thuê và cho thuê bất động sản;
- Kinh doanh siêu thị;
- Kinh doanh các thực phẩm sạch

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.