Hồ sơ

Tin đăng của Vũ Thị Thảo

Thỏa thuận 1,600m2
Thỏa thuận 70m2
31.26 tỷ /tháng 70m2
32.16 tỷ /tháng 70m2
Thỏa thuận 240m2
31 triệu /tháng 70m2
124.08 triệu /tháng 240m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.