Hồ sơ

  • Môi giới phân khúc: #Đất

  • Môi giới khu vực: Sơn La

  • Tham gia: 02/2023

Giới thiệu

vui tính &hòa đồng

Tin đăng của vi thi thu

Thỏa thuận 50,000m2
Thỏa thuận 22,000m2
Thỏa thuận 443m2
Thỏa thuận 577m2
Thỏa thuận 1,300m2
Thỏa thuận 502m2
Thỏa thuận 1,300m2
Thỏa thuận 10,000m2
Thỏa thuận 2,100m2
Thỏa thuận 922m2
Thỏa thuận 4,000m2
Thỏa thuận 1,484m2
Thỏa thuận 577m2
Thỏa thuận 2,340m2
Thỏa thuận 275m2
Thỏa thuận 4,000m2
Thỏa thuận 469m2
Thỏa thuận 469m2
Thỏa thuận 469m2
Thỏa thuận
Thỏa thuận 1,200m2

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.