Huyện Thạch Thất cần bảo đảm tiến độ, chất lượng lập quy hoạch, trình phê duyệt quy hoạch

16:13 24/12/2021

Sáng 24-12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát chuyên đề tại huyện Thạch Thất về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Thạch Thất, thực hiện Luật Quy hoạch, từ ngày 1-1-2019 đến nay, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định. Đến năm 2020, đã phê duyệt 19 đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn; đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Liên Quan và khu vực phụ cận.

UBND huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và các đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc. Các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt đều được tổ chức công bố công khai, kịp thời. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt nên hiện nay, trên địa bàn huyện không có công trình vi phạm quy hoạch.

Ngoài hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện đã được phê duyệt phủ kín ở cấp độ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000 và hầu hết các khu vực quan trọng như khu trung tâm xã, điểm dân cư mới đều đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được huyện thực hiện kịp thời, theo đúng tiến độ UBND thành phố đề ra, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, thành viên các Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch trên địa bàn, nhất là những nội dung thuộc trách nhiệm của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện cần bám sát vào các chỉ đạo của thành phố về công tác quy hoạch.

Đồng thời, huyện cần thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch đã được thành phố giao bảo đảm tiến độ và chất lượng, bởi việc chậm thực hiện sẽ gây ra tình trạng thiếu công cụ quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của huyện, mà của cả Thủ đô. Trong quá trình lập quy hoạch, cần đặc biệt chú trọng đến sự đồng bộ, khớp nối quy hoạch, bảo đảm tính kết nối vùng để phát huy, khai thác hết tiềm năng của huyện; phối hợp tốt với các sở, ngành thành phố, trực tiếp là Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để hạn chế việc các quy hoạch này phải điều chỉnh.

Cùng với đó, huyện Thạch Thất cần phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc đề xuất quản lý kiến trúc khu vực nông thôn đồng bộ với quản lý quy hoạch; tăng cường quản lý quy hoạch để kiểm soát phát triển theo đúng quy hoạch trước đây đã được duyệt và những định hướng lớn trong quy hoạch chung, quy hoạch vùng đang được thành phố triển khai.

Mai Hữu