Tin đăng của Vũ Thị Hạnh

  • 12.70 tỷ
  • 80 m2
  • 3 PN
  • Quận Hà Đông, Hà Nội
  • 12.70 tỷ
  • 80 m2
  • 3 PN
  • 4 WC
  • Quận Hà Đông, Hà Nội

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.