Tin đăng của Nguyễn Văn Kiên

 • 990 triệu
 • 150 m2
 • Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk
 • 980 triệu
 • 150 m2
 • Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk
 • 925 triệu
 • 250 m2
 • Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa
 • 990 triệu
 • 150 m2
 • Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk
 • 990 triệu
 • 150 m2
 • Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Đánh giá

5
0% (0 đánh giá)
4
0% (0 đánh giá)
3
0% (0 đánh giá)
2
0% (0 đánh giá)
1
0% (0 đánh giá)

Nội dung đánh giá

Chưa có dữ liệu.